Документарни филмови за Антихристот

Колекција на документарни филмови за Антихристот.

„Антихрист е христијански концепт, отелотворение на злото, на основа на толкувања на делови од Новиот Завет. Во Новиот Завет, терминот антихрист се споменува вкупно пет пати, еднаш во множина и четири пати во еднина.
Според традиционалното христијанско верување, во неговото второ доаѓање на земјата, Исус ќе се соочи со Антихристот. Како што Исус Христос е спасител и идеален модел за љубовта кон човештвото, така Антихристот е претставник на злото и негов антипод“, Wikipedia.No comments: