Антиквизатори 26

Антиквизатори #026, Лав ми тендер


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: