Антиквизатори 25

Антиквизатори #025, И внукот на владиката ќе подзавиди


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: