11 Октомври

Честит ден на востанието на Македонија, 11 Октомври, на сите граѓани на нашата татковина и на Македонците ширум светот!

Млада партизанка - Песна од НОБ

Aj што ми e мило и драго
млада партизанка да станам,
на Пелистерска планина,
на Лавчанската корија,
кај дванајсетте кладенци.
Таму си клетва зедовме
со фашисти да се биеме,
слобода да добиеме
за ваша Македонија!

I-Macedonian.Blogspot.com

No comments: