Антиквизатори 24

Антиквизатори #024, Кај ми е сонцето


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: