Антиквизатори 23

Антиквизатори #023, Овде е мрачно и мрак ме обвива


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: