Антиквизатори 22

Антиквизатори #022, Сирење за пари


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

Верзија на епизодата на бугарски јазик - Сирене за пари

No comments: