НЛО посети на Македонија во 2001 година

45. НЛО посета на предконфликтна Македонија,
2001, Кичево [5]

Според Симјаноски, НЛО посетите зачествуваат пред да се случи некаква непогода. Пред конфликтот од 2001 година тој тврди дека добивал јавувања на очевидци на НЛО речиси секоја вечер.

„Пред вооружениот конфликт во 2001 година кај нас, речиси секоја вечер имав јавувања од граѓаните во Кичево... кои тврдеа дека виделе НЛО - вели тој...“[5]

46. НЛО посета на предконфликтна Македонија,
2001, Штип [5]

Исто како и претходната година, и во 2001 година, НЛО бил забележан во Штип.

„Пред вооружениот конфликт во 2001 година кај нас, речиси секоја вечер имав јавувања од граѓаните во Штип ... кои тврдеа дека виделе НЛО - вели тој...“[5]

47. НЛО посета на предконфликтна Македонија,
2001, околината на Струга [5]

НЛО бил виден и во околината на Струга.

„Пред вооружениот конфликт во 2001 година кај нас, речиси секоја вечер имав јавувања од граѓаните ... од околината на Струга кои тврдеа дека виделе НЛО - вели тој...“[5]

[5] НЛО носат абер за непогода, Дневник, 18/03/2006

No comments: