Delete

ја, пачерете ја,
пак ќе биде наша најмила!


No comments: