Како навистина изгледал Никола Тесла

На порталот Think.mk, пред некој ден (17.08.2013) беше објавен написот „Како навистина изгледал Никола Тесла“ во кој што беше прикажана дигитално обоена фотографија на славниот научник, дело на Дана Клер, и за која што се тврдеше дека го прикажува Тесла онаков каков што бил.

Всушност „како навистина изгледал Тесла“, односно негов колор портрет, уште во 2006 година има објавено Македонска пошта (а веројатно и други претходно) на една од нивните марки.

Извини Дана Клер, еден нула за нашите.

No comments: