Апостол Петков Терзиев

На денешен датум во 1911 година загинува македонскиот револуционер Апостол Петков Терзиев.

Апостол Петков Терзиев - Ениџевардарско сонце бил македонски револуционер и војвода на Внатрешната македонско-одринска револуционерна организација. Во бугарската историографија е познат како „Апостол војвода“ (Апостол войвода, Постол войвода)

No comments: