Плоштад Македонија

Панорамска фотографија (4 споени фотографии) направена на плоштадот Македонија во Скопје.

Skopje, capital city of the Republic of Macedonia / Скопје - главен град на Република Македонија.

Фото и обработка: А.С. (2012); I-Macedonian.Blogspot.com