НЛО посети на Македонија во осумдесетите години на минатиот век

16. Повторно забележани НЛО над Кумлак,
август 1980 година, штипски Кумлак [1][2]

Во 1969 година над штипски Кумлак бил виден голем НЛО, од кои што излегле седум помали НЛО. Во 1980 над ова место повторно бил забележан НЛО.

„...во август 1980 два НЛО повторно над Кумлак, Штипско“[1][2]

17. НЛО четириесет минути летало во Преспа
1983, село Стење, Преспа[1][2]

Втор и последен случај на забележан НЛО во осумдесетите години е оној над селото Стење во Преспа.

„...во 1983 летало четириесет минути вртело над селото Стење во Преспа.“[1][2]

[1] Македонското небо под инвазија на НЛО, Mystodonia
[2] Македонското небо под инвазија на НЛО, Вест (Емил Златков, Фото. Ѓ.Личоски), 9/14/2002

No comments: