Антиквизатори 21

Антиквизатори #021, Античка Унија


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: