Антиквизатори 20

Антиквизатори #020, Стара Југославија, нова Македонија


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: