Антиквизатори 19

Антиквизатори #019, Вистинскиот маж не удира жени


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: