Македонско вино farewell


„Какво симболичко самоубиство! Прифаќањето на регионален (локален) атрибут за македонските вина е самоубиство и од економски/комерцијален аспект, и директен удар кон сите напори во битката за името на државата! Мисли ли некој дека Вардар и неговата долина имаат некое значење за пазарите во ЕУ и во светот? Па и ние овде знаеме дека ако и треба да брендираме регион, тоа е тиквешкиот, а не повардарскиот!

Прифаќањето на небулозниот предлог (за два грста евра) е истовремено на мала врата прифаќање на поразот - Грција победува со тоа што го присвојува атрибутот Macedonian , а ние кротко го прифаќаме. Во сите предлози на Нимиц суштинската точка беше токму онаа дека ниту една страна во спорот нема ексклузивно право на употребата на атрибутот македонски. 

Наздравје!“


Дополнително:

No comments: