Антиквизатори 17

Антиквизатори #017, Кому му е потребна временска машина?


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: