Антиквизатори 16

Антиквизатори #016, Кошмарот на Демостен


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: