Стрипови за личности од македонската историја

На 22 февруари оваа година напишав дека „ако денес тоа се прави преку споменици, пред половина век присеќавањето на македонската историја се изразувало преку стрип“[1]  и оп, по неполни два месеци, на почетокот од април, беше објавен стрипот за Александар III Македонски [2].

Автор на сценариото на овој стрип албум, правен според текст на Ниче Димовски, е Оливер Ромевски, цртежот е на Зоран Танев, колорот на Тони Анастасовски, а дизајнот е на Александар Николовски.[2]


Неодамна дознав дека освен овој стрип за Александар III Македонски, веќе три години се објавува стрип каиш за уште една личност од македонскта историја - Марко Крале. 

Авторката на тој стрип вели:

“Сметам дека е многу важно нашата историја да биде обработена, како младите би имале увид во нашата историја и воопшто во Марко Крале.“[3]

Но ако мислите дека авторката на стрипот за Марко Крале, под  „нашата историја“ мисли на историјата на Македонија, се лажете.  Седумнаесет годишната стрип-авторка Невена Митровиќ не е од Македонија, а од Србија.

Секоја чест за неа, а на нас останува да извлечеме поука.
 
[1] Карпош - стрип, I, Macedonian, 22 февруари 2013
[2] Стрип албум за Александар Македонски, MN.mk, 03 Април 2013: „Издаден е нов стрип албум кoј e продуциран од "Del Rio Films". Базичниот  текст на Ниче Димовски-Македон е адаптиран од Оливер Ромески, цртежот е на Зоран Танев, бојата е на Тони Анастасовски, а дизајнот и монтажата се на Александар Николовски. Изданието го обработува животот на Александар од неговото раѓање до битката на Хиронеја кога имал 16 години. 50 страни боја, а ќе се продава на сите попристојни продажни места низ Македонија. За животот на Александар Велики-Македонски се планира да се направат  уште две стрип изданија.“
[3] Avanture Marka Kraljevića u stripu, RTS.rs, 8 февруари 2013: „Smatram da je to veoma bitno za našu istoriju da se obradi, kako bi mladi više imali uvid u našu istoriju i Marka Kraljevića uopšte“

No comments: