ИТЕН ПРЕКИН НА РАЗГОВОРИТЕ ЗА ДРЖАВНОТО ИМЕ МАКЕДОНИЈА!

СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС

11 јуни 2013 година, Њујорк, САД - По повод одбележувањето на 20-годишнината од приемот на Македонија, Чешка, Словачка, Андора и Монако во Обединетите Нации, Светскиот Македонски Конгрес (СМК) од претседателот и Владата бара итен и безусловен прекин на разговорите за разликата за државното име Македонија!

СМК бара од претседателот и Владата со писмена нота да го известат генералниот секретар на Обединетите Нации дека државата Македонија го продолжува членството во Обединетите Нации и во сите меѓународни организации под нејзиното државно име Македонија со можност за употреба на уставната додавка “Република“, без латинична транскрипција на македонскиот јазик туку на англиски јазик “The Republic of Macedonia“, со нотификација на македонскиот народ и македонскиот јазик на англиски јазик “Macedonian people“ и “Macedonian language“, независно од историските хипотеки - окупацијата врз Македонија во Балканските војни 1912-1913 година и геноцидот врз македонскиот народ кој континуирано трае до денес.

Прашањето за државното име е затворено со референдумот од 8 септември 1991 година кога македонскиот народ и граѓаните на државата Македонија во апсолутно мнозинство гласаа “за самостојна и суверена држава Македонија“ без додавки и без придавки! Одлуката на референдумот е задолжителна за сите!

Како израз на добра волја за релаксација на тензиите во балканските метрополи по македонското прашање, првото повеќепартиско Собрание, наместо “Устав на Држава Македонија“, донесе “Устав на Република Македонија“ како јасна разлика од истоимената северна грчка провинција и југо-западна бугарска провинција Македонија.

И покрај сите историски хипотеки, Македонците предлагаат декларации за историско македонско-албанско, македонско-бугарско, македонско-грчко и македонско-српско помирување и договори за траен мир и добрососедство меѓу Македонија и Албанија, Македонија и Бугарија, Македонија и Грција и Македонија и Србија.

И покрај сите историски хипотеки, Македонците сметаат дека културата и историјата на Македонија не се ексклузивно право, туку дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси како современи политички нации во чијашто основа е македонскиот етнос, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната гео-политика, дури и независно од разликите меѓу современите литературни јазици како производ на современите политички нации. Македонската цивилизација е цивилизација на мирот и љубовта а не на омразата и војната, а големината на секоја цивилизација е во универзалноста на нејзините вредности!

СМК потсетува дека Бадентеровата комисија на Европската Комисија во 1992 година изразувајќи согласност за државноста на Македонија и Словенија од поранешна СФРЈ потврди дека “употребата на терминот Македонија не имплицира територијални претензии кон Грција“, а Меѓународниот суд во Хаг во 2011 година повтори дека Македонија има право да членува во Обединетите Нации и во меѓународните организации под нејзиното државно име, независно од правото на Грција да приговара кога Македонија пристапува во членство или и’ се обраќаат со државното име!

СМК бара Обединетите Нации да ја испочитуваат пресудата на Меѓународниот суд во Хаг од 5 декември 2011 година по тужбата на Македонија против Грција за прекршување на членот 11 од македонско-грчката Привремена согласност од 13 септември 1995 година и со тоа ја елиминираат дискриминаторската одлука од 8 април 1993 година спротивна на Повелбата на Обединетите Нации за прием на Македонија со временото обраќање “поранешна Југословенска Република Македонија“ и да разговара за своето државно име со друга земја членка на Обединетите Нации!

Пристапувањето на Македонија во сојуз со Европската Унија и НАТО Алијансата е независно од процедурата за членство на Македонија во Обединетите Нации и Македонија мора итно и безусловно да ја заврши постапката за членство без расистичкото и наци-фашистичко времено обраќање “поранешна Југословенска Република Македонија“!

Македонците отфрлаат пристапување на државата Македонија во сојуз со Европската Унија и НАТО Алијансата, ако антимакедонизмот на Елада, грчкиот геноцид врз македонскиот народ и наци-фашистичкото барање на Хеленската Република за промена на државното име Македонија, се вредност за солидарност на Брисел и Стразбур со Атина!

СМК потсетува дека државното име се состои само од еден единствен збор - зборот Македонија, за внатрешна и за меѓународна (надворешна) употреба, пред секој, на секое место и во секое време!

СМК укажува дека секој договор за промена на државното име Македонија претставува кривично дело велепредавство, геноцид врз македонскиот народ, злосторство против човештвото и флагрантно кршење на Повелбата на Обединетите Нации, Универзалната декларација за човекови права и Уставот на државата Македонија. Секој договор за промена на државното име Македонија е неважечки и спротивен на слободно изразената волја на граѓаните на Македонија и на македонскиот народ на самоопределување и самоидентификација на референдумот од 8 септември 1991 година!

Македонците од сите делови на Македонија во целиот свет отфрлаат референдум, промена на Уставот и ратификација на меѓународен договор за промена на државното име Македонија!

No comments: