НЛО посети на Македонија во седумдесетите години на минатиот век

15. Забележан НЛО на ден Илинден
2 август, 1972 година, Прентов Мост, охридско[1][2]

Во седумдесетите години на минатиот век е забележана само една (?) НЛО посета на Македонија, она кај Прентов мост во 1972 година.

„На Илинден 1972 била регистрирана летачка топка кај Прентов Мост, Охридско“ [1][2]

Можно е оваа НЛО средба да е грешка, види година 1961, пак на ден Илинден (9) со што НЛО посетите на Македонија во седумдесетите година на минатиот век би се свеле на ниту една.

[2] Македонското небо под инвазија на НЛО, Вест (Емил Златков, Фото. Ѓ.Личоски), 9/14/2002

No comments: