Антиквизатори 15

Антиквизатори #015, Етимологија на еден збор


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: