Антиквизатори 14

Антиквизатори #014, Историјата ја пишуваме сами


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: