Антиквизатори 13

Антиквизатори #013, Како Едисон ја измисли светилката


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

Верзија на епизодата на англиски јазик - How Edison invented the light bulb.

No comments: