Средбата на Александар III Македонски со вонземјаните

втори век пне[6][17][18][19][20][21]

Според некои автори и уфолози, најпознатиот Македонец, Александар III Македонски, имал средба со вонземјани.[6][17][18][19][20][21] Уфологот Френк Едвардс (Frank Edwards) ја обработува оваа теорија во својата книга „Почудно од наука“ (Stranger Than Science).[17]

Во 72 поглавје (“Spies in the Skies”) од својата книга објавена во 1959 година, Френк Едвадрс пишува:

„Alexander the Great was not the first to see them nor was he the first to find them troublesome. He tells of two strange craft that dived repeatedly at his army until the war elephants, the men, and the horses all panicked and refused to cross the river where the incident occurred. What did the things look like? His historian describes them as great shining silvery shields, spitting fire around the rims… things that came from the skies and returned to the skies.“[17]

За истата теорија во 1966 пишува и Алберто Феноли (Alberto Fenoglio) во деветиот број (issue #9, 1st Semester 1966) на италијанската уфолошка публикација "Clypeus", во артиклот со наслов „Хронолошка историја на летечките објекти во минатото - Забелешки за историјата на штитовите“ (орг. ита. “Cronoistoria su oggetti volanti del passato – Apunti per una clipeostoria” анг. Chronological History of Flying Objects in the Past – Notes for a History of Shields), [17]

Според уфологот Рејмонд Дрејк (Raymond Drake), летечки чинии се појавиле над македонскиот камп, за време на опсадата на Тир [17]:

"The fortress would not yield, its walls were fifty feet high and constructed so solidly that no siege-engine was able to damage it. The Tyrians disposed of the greatest technicians and builders of war-machines of the time and they intercepted in the air the incendiary arrows and projectiles hurled by the catapults on the city.

One day suddenly there appeared over the Macedonian camp these “flying shields”, as they had been called, which flew in triangular formation led by an exceedingly large one, the others were smaller by almost a half. In all there were five. The unknown chronicler narrates that they circled slowly over Tyre while thousands of warriors on both sides stood and watched them in astonishment. Suddenly from the largest “shield” came a lightning-flash that struck the walls, these crumbled, other flashes followed and walls and towers dissolved, as if they had been built of mud, leaving the way open for the besiegers who poured like an avalanche through the breeches. The “flying shields” hovered over the city until it was completely stormed then they very swiftly disappeared aloft, soon melting into the blue sky."[17]

Мек Малоуни (Mack Maloney) во својата книга „НЛО во време на војна - што тие не сакаат да знаеш“ (UFOs in Wartime – What They Didn’t Want You to Know) исто така пишува за ваквите летечки објекти кои што ја надлетале македонската војска на Александар[17], а на истава тема пишуваат и Жак Вале (Jacques Vallee) и Крис Oубек (Chris Aubeck) во нивната скорешна книга „Чуда во небото - необјаснети летечки објекти од антиката до модерните времиња“ (Wonders in the Sky – Unexplained Aerial Objects from Antiquity to Modern Times).[17]


На тема средбата на Александар со НЛО се има занимавано и македонскиот историчар Александар Донски [17], a македонскиот уфолог Симјаноски на истата тема категорично вели:

„И Александар Македонски имал средба со вонземјани. Како што тврди Стојмир Симјановски, Александар Македонски повеќепати имал средби со вонземјани, а доказ за тоа е победата над царот Дариј.- Бидејќи вонземјаните сакаат средби со умни и паметни луѓе, сигурно го посетиле Александар и му помогнале да победи. Не е можно 20.000 да победат над милион војници - рече тој. “[6]

За средбата на Александар со НЛО не постојат веродостојни извори од антиката, но во средновековна Европа, во таканаречените Романси за Александар, постојат претстави на летечки објекти, а во некои од нив и самиот македонскиот крал е прикажан како лета во нив, што уште повеќе ја засилуваат оваа мистерија.[17] 

Alexander the Great in his griffin-powered flying machine, XV century,
from La Vraye Histoire du Bon Roy Alixandre. (Credit: British Library)
Beautiful illustration by medieval artist Jean Wauquelin showing
Alexander’s aerial voyage in a cage flown by griffins, from the Histoire du
bon roy Alexandre, 1438. (Credit: Biliothèque nationale de France)

Во февруари 2013 година, на порталот Onion.mk се појави видео снимка на која се гледа како НЛО лебди токму над споменикот на Александар III Македонски (Воин на коњ).[22] Сепак  снимката не е автентична, односно се работи за видео монтажа.

Фреска од манастирот Високи Дечани

Интересно е тоа што на Косово (Србија), во средновековниот манастир Високи Дечани постои фреска на која што е прикажан НЛО [23][24], а на самото летало е насликано осумкрако сонце, кое што може да се види и на поголем број на антички македонски монети, дел од кои што исковани и за време на владеењето на Александар III Македонски. Всушност НЛО и овој македонски симбол може да се види не само овде.[25][26]

[6] НЛО над Плачковица, Tirekovmirece, 16/08/2006
[17] Deconstructing the Alexander the Great UFO story, Open minds
[18] alexander the great ufo story, 26/12/2011
[19] Did Alexander the Great really see UFOs ?, 16/09/2009
[20] The UFO Encounters of Alexander the Great, 30/01/2007
[21] 329 BC: Alexander the Great records two great 'flying shields', ufoevidence
[22] (ВИДЕО) Забележан е НЛО над споменикот на Александар – вонземјаните го набљудуваат Скопје, Onion.mk, 21/02/2013: „Забележан е НЛО над споменикот на Александар,  вонземјаните го набљудуваат Скопје. Ова е снимка од денеска од плоштадот Македонија, очекувајте нови вести наскоро, досега не се забелажани некои посериозни инциденти.“
[23] 1335, Manastir Visoki Dečani, NLO Srbija
[24] UFO's with Jesus - Ancient Paintings, Youtube (Red zest)
[25] Македонскиот народен симбол и НЛОа, Кајгана
[26] Madonna’s prayer, Saint Giovannino, and the UFO, Examiner, 07/12/2011

No comments: