Bob Marley day


"If puss and dog can get together, why cant we love one another?" - Bob Marley

Превод:

„Ако маче и куче можат да се здружат заедно, зошто ние не можеме да се сакаме меѓу себе?“ - Боб Марли

„Затоа што меѓу луѓето има поголеми животини“ - А.С.

No comments: