Антиквизатори 12

Антиквизатори #012, Знаењето е сила, знаењето е моќ


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: