Антиквизатори 10

Антиквизатори #010, кадешто сонцето вечно сјае

Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

Стрипот учествува на 41. Светска галерија на карикатура - Скопје 2013 (World Gallery of Cartoon, Skopje 2013) на Остен, и од над 1580 испратени дела влегува во првата селекција (најдобри 246 дела, од кои 16 на автори од Македонија), а потоа и во втората селекција (најдобри 169 дела од кои 12 на македонски автори), како и во официјалниот каталог на Остен.

No comments: