Ден на убиството на Јане Сандански

На 22 април (10 април по стар стил), 1915 година [1], кај Неврокоп (денешна Бугарија) загинува македонскиот револуционер, пиринскиот цар Јане Сандански.

Фото: А. С.

[1] Ангел Динев, Биографија на Јане Сандански, стр. 326.

No comments: