Антиквизатори 9

Антиквизатори #009, има само еден Амадеус и е сирење


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: