Антица - македонска 3D игра

Антица е нова македонска авантуристичка 3D игра, (Third-person shooter), која што сè уште е во развојна фаза.


Во описот на играта оставен од авторот стои:

„Вие ја контролирате Антица, главниот карактер во играта. Вашата цел е движејќи се низ теренот да ги пронајдете десетте кутии со шеснаесеткрако сонце кои ви носат по 10 поени. Стандардните контроли за движење се W,S,A,D или стрелките соодветно, Space (за скок) и Shift+Z (за миграција од run во walk mode).“

Antica 1.0 - Gameplay [Official]:Играта можете да ја преземете од следниов линк - Антица, а за повеќе информации посетете го официјалниот сајт - nep0znat pr0ekt и галеријата со 16 слики.

No comments: