Антиквизатори 4

Антиквизатори #004, Продолжување на традицијата


Автор на стрипот Александар Стеванов; фонт Damn Noisy Kids; адаптирање на фонтот на кирилица Стефан К.

No comments: