Македонски десктоп позадини

Доколку сакате да си ја разубавите вашата декстоп позадина со слики со македонски мотиви, проверете ги следниве три адреси!

1. Macedonia Wallpapers
http://macedonia-wallpapers.blogspot.com - Го знам овој блог веќе подолго време. На него можете да најдете 9 десктоп позадини во различни димензии.

2. Antique Macedonia
http://antique-macedonia.blogspot.com - Овој блог веројатно е изработен од истите автори како и горниот. На него има 8 десктоп позадини со мотиви од античка Македонија.

3. Alexander of Macedon
http://www.alexanderofmacedon.net - Претпоставувам дека се работи за релативно нов сајт. Самиот јас го открив пред неколку дена. Во моментов има само три позадини, а очекувам во иднина да блесне во целосен сјај.

No comments: