Alexander III of Macedon - Desktop Wallpaper

Десктоп позадина со монета на која е прикажан македонскиот крал Александар III Македонски; говор на Александар земен од книга за неговиот животот од Плутарх; и македонската војска - фаланга.
Можете да ја симнете во две различни големини: 1024x768 и 1366x768

We of Macedon for generations past have been trained in the hard school of danger and war. Above all, we are free men.

I, Macedonian

No comments: