Аватари со македонските кралеви

9 аватри (125x125) со монети на кралевите на античка Македонија и 16кракото македонско сонце во позадина.

1. Аероп II Македонски 2. Аминта III Македонски 3. Пердика III Македонски4. Филип II Македонски 5. Александар III Македонски 6. Деметриј I Полиокрет7. Антигон III Досон 8. Филип V Македонски 9. Персеј Македонски
Ако си бендисате некој, слободно земете си го ;)

1 comment:

Macedonian_Lion said...

Фала :D