Аватари - Мијачки крстат бајрак

Трета тура сликчиња со патриотски мотиви погодни за аватари. Инспирација е мијачкиот крстат бајрак, знаме на жителите на селата Галичник, Лазарополе, Тресонче... старо околу 200 години.

На првата и третата слика е прикажан златниот орел кој се среќава во Македонија, на чeтвртата и шестата слика е прикажан лавот кој е еден од најприсутните македонски симболи. На втора и петта слика се прикажани централните симболи од мијачкиот крстат бајрак: крст и текстот IС ХР НИКА (Исус Христос победник), а околу нив има сонцеMade by A.S.

No comments: