In the Name of Macedonia

Многупати сме ја слушнале молитвата:

Во името на отецот, синот и светиот дух.

In the Name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.

Зошто е "во името"?

Во Библијата имињата имаат важно место (претходно беа спомнати Авраам, Сара, Петар). Името е поставено како еквивалент за ентитетот што го носи. Во името се отсликани главните карактеристики на тој ентитет како и обратно.

Не случајно ангел и рекол на Марија (Евангелие според Лука 1:31)

И ете, ќе зачнеш и ќе родиш Син, и ќе Му го дадеш името Исус.

Ако името не било важно како што некои не учат денес, тогаш Господ преку ангел немало воопшто да влијае врз изборот.

Еве што рекол Петар (Дела на Светите Апостоли 10:43)

Сите пророци сведочат за Него, дека секој кој верува во Него, ќе добие преку Неговото име опростување на гревовите.”

Да, името како најкратка можна форма за идентификација на одреден ентитет се поставува како еквивалент за ентитетот што го носи и на тој начин името ја добива таа моќ. Па и христијаните го носат називот христијани според христовото име и на тој начин го слават спасителот Исус Христос. Зарем би биле христијани, ако не се нарекуваме така.

Ова не е изолиран случај само во христијанството.

Сме слушале безброј пати и за "Во името на правдата", "Во името на љубовта"...

Преку пишување на своето ИМЕ на парче хартија ние потврдуваме дека се работи за нас, ополномоштуваме некој друг за да изврши некои дејствија во наше ИМЕ, ИМЕНУВАМЕ наши заменици...

Ние во името на нашата татковина Македонија... за името на нашата татковина Македонија! Амин!

No comments: