Идолите и Библијата

Ако за време на комунизмот се забрануваше христијанството и преку убиства и затварања се градеше култ на личноста, денес со помошта на парите во Македонија се гради култ кон ЕУ и НАТО. Секој оној кој е против ЕУ и НАТО не му се дава демократското право да избира, туку среброљубците веднаш го распнуват на крст поради "големиот грев" наречен евроскептицизам.

Што вели Библијата за идолопоклоништвото

Книга на пророк Езекиел 14

6 Затоа речи му на Израелевиот дом: ‘Господ Бог зборува вака: „Обратете се, одвратете се од своите идоли! Одвратете го лицето од своите гнасности!

7 Зашто секому од Израелевиот дом и од придојдениците што се населија во Израел, кој ќе се одметне од Мене и кој ги носи идолите во срцето и ги насочува очите во она што го поттикнува на грев, па и покрај тоа дојде при пророкот да преку него бара совет од Мене, нему Јас Самиот, Господ ќе му одговорам;

8 ќе се свртам против него и ќе направам од него знак и пословица; ќе го откорнам од Својот народ! И ќе знаете дека Јас Сум Господ.


Зарем повеќе не е грев да се градат лажни идоли, макар биле тие моќните ЕУ и НАТО?

Велат дека Библијата го знае одговорот на секое прашање. Колку само вистина има во тоа може да се види од следниот извадок

5 Послушајте, возљубени браќа мои, не ги избра ли Бог оние, кои се сиромаси пред светот, за да бидат богати во вера и наследници на Царството, кое им го ветил на оние, кои Го љубат?

6 А вие го презревте сиромавиот! Не се ли богатите тие, кои ве угнетуваат и ве влечат по судилиштата?

7 Не го хулат ли тие доброто име со кое сте наречени?


Грција има повеќе права затоа што е во ЕУ и НАТО, а вие не сте. Зарем христијаните не веруваат повеќе дека сите луѓе се еднакви во очите на бога.

Само сменете го името и ќе бидете примени во ЕУ и НАТО. Зарем со таа помисла тие не го хулат нашето библиско име, а со самото тоа и божјата воља?

No comments: