Македонски месеци

Се ближи нова година, од пред некое време почнаа да делат календари па еве еден табеларен приказ на македонските изворни имиња и античките македонски имиња на месеците.

Реден Број

Стандардно име на македонски

Македонско изворно име

Античко македонско име

1Јануари КоложегFerities
2ФевруариСечкоDystros
3МартЦутарXandikos*
4АприлТревенArtemisios
5МајКосарDaisies
6ЈуниЖитарPanemos
7Јули ЗлатецLoios
8АвгустЖетварGorpaios
9СептемвриГроздоберHyperberetaios**
10Октомври ЛистопадDios***
11НоемвриСтуденApellaios
12ДекемвриСнежникAudnaios

*Xandikos Embolimos поради тоа што календарот на Античките Македонци имал 354 дена бил престапен 6 пати на циклус од 19 години
** Hyperberetaios Embolimos бил престапен еднаш на 19 години
***Dios бил прв месец во календарот на Античките Македонци

Mакедонски антички месеци После невкусните шеги со Google translate еве повторно. Погледнете само како на македонската Википедија е запишан месец Септември. Наместо Хиперберетај се нашол некој паметен и напишал Курташакис.

No comments: